Преди 110 години в Брезнишко: Цяло село плаща обезщетението на двама жители, на които неизвестни опожарили кошара и поята

Интересни решения е взимала местната власт в Брезнишко преди повече от век. Това става ясно от документ, който Държавен архив-Перник съхранява, научи Zapadno.com.

Документът представлява протокол на Брезнишкия градски общински съвет от 4 май 1912 година. В протокола е записано следното:

„… Председателят кмет докладва точка петнадесета от дневния ред: Арбитражната комисия с протокол от 27 февруари 1912 г., зарегистриран под Вх. № 534, е констатирала, че на жителите от село Бабица Тинча Миленов и Зара Николов, опожарените на 19 срещу 20 февруари 1912 г. кошара и поята, находящи се в местността „Св. вода“, нанесени от неизвестни злосторници, са оценени от арбитражната комисия на сума 248 лв. и 50 ст. Това обезщетение е разхвърляно на жителите от с. Бабица върху 49 къщи по 5 лв. и 8 ст. на една къща или всичко 248 лв. и 92 ст. Моли съвета да одобри приготвения от общинското управление списък за разхвърляне на извънредния налог.

Съвета след изслушване на доклада на председателя кмет,

Реши:

Одобрява приготвения от общинското управление списък, според който е разхвърлян налог на жителите на с. Бабица по 5 лв. и 8 ст. на къща или всичко 248 лв. и 92 ст. за изплащане на обезщетението на Тинча Миленов и Зара Николов от с. Бабица…“

Държавният архив в Перник прави и интерпретация на информацията отпреди 110 години към настоящия момент. Решеното на 4 май 1912 година означава, че при нанесена имуществена вреда на частно лице с неустановен извършител, след оценка на вредата се налага данък върху къщите (имотите) в населеното място за изплащане на вредата. Този налог се среща и в други различни случаи на злонамерено увреждане на собствеността, както и в протоколните решения в останалите общински градски управления в региона, добавят от учреждението.

Виж също...

Loading...