За поддържането на републиканските пътища в област Перник се отпускат над 60 милиона лева за 3-годишен период

51 122 500 лева без включен ДДС или 61 347 000 лева с ДДС е прогнозната стойност за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Перник за период от 36 месеца. За възлагане на дейностите Агенция “Пътна инфраструктура” е обявила обществена поръчка, научи Zapadno.com.

Дейностите, който ще трябва да се извършват по републиканските пътища в региона, включват текущ ремонт и поддържане, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини, ситуации в резултат на бедствия, авария и/или природни явления и други).

Републиканската пътна мрежа в област Перник е с обща дължина 574 километра и 354 метра.

Виж също...

Loading...