Общо 68 новородени в Трън и 348 починали за три години, показва статистиката на Общината в план за равенство на ромите

В най-актуалния оперативен документ на Община Трън статистиката за етническа принадлежност е основана на данни отпреди 11 години, но има по-нови данни за броя на ражданията и починалите. Информацията е част от наскоро приетия от Общинския съвет План за действие на Община Трън за равенство, приобщаване и участие на ромите в периода 2022 – 2023 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Без разделяне по етнос, за цялата община, общият брой раждания за 2019 година е бил 33. За следващите 12 месеца са се родили общо 14 бебета, а през миналата година ражданията са били 21 или общо 68 за община Трън в последните 3 години.

Трицифрени са числата по отношение на починалите. По 108 човека са си отишли пред 2019 година и още толкова през 2021 година. 132 човека са починали през 2020 година. Така жителите на общината са намалели с общо 348 души за 36 месеца.

Община Трън подчертава, че е оказала съдействие на трима студенти от ромски произход да получат стипендии, докато се обучават в специалността „Медицинска сестра“. Но не се прави разлика по етнически показатели, когато отчитат броя на децата, които са имали проблемно поведение. При 32 деца средно годишно са се намесвали обществени възпитатели.

Между 66 и 101 деца от ромски произход са получавали в последните години грижи за ранно детско развитие, финансирани по оперативни програми. Отделно Община Трън изпълнява делегирана от държавата дейност чрез Център за социална рехабилитация интеграция. В него екип от 6 човека е работил с 34 до 38 деца всяка година от 2019-та до 2021-ва.

При възрастните основна тема е безработицата. Средно 131 лица годишно са били регистрирани от всички етноси като търсещи работа в разглеждания период. Налични са данни само за временна работа, осигурена по програми. При наетите лица се уточняват изрично бройките за ромите. По това може да се съди, че през различните години между 11 и 40 процента от работните места са давали хляб на хора от малцинството.

На база тази статистическа информация, местната власт е приела своя План за равенство и приобщаване на ромите, като залага в периода 2022 – 2023 година да провежда курсове за ограмотяване на младежи, с цел овладяване на българския език и намаляване на неграмотността. Част от плана за действие включва още задържане на децата в училище, както и обучение на възрастни. Ще се провеждат и беседи за необходимостта от образование.

По отношение на здравеопазването фокусът е върху превенция на заболявания и нежелана бременност. За трудова заетост е предвидено да се кандидатства по програми. А за да се подобрят жилищните условия на малцинството, се предвижда благоустрояване на кварталите, в които живее ромско население, както и обновяване на общинските жилища.

Що се отнася до върховенството на закона, поставената цел е да бъдат обучени полицаите как се работи в етническа среда и как да се спазват правата на човека. Задачата е полицейските служители да работят ефективно, като проявяват толерантно отношение към представители от различен етнически произход. Конкретна дейност сред ромското население включва да бъдат запознати с общинската наредба за обществен ред и сигурност. Предвижда се още работа с младежи в риск, както и беседи за насилието в училище, междуличностните отношения, асоциалните прояви и последствията от тях.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...