623 639 души от населението на страната са младежи, 64 % от тях четат сайтове за новини онлайн, вестници или списания

Над 620 000 са младежите в България на възраст между 15 и 24 години, съобщиха от Нациолния статистически институт.

На 12 август се отбелязва международният ден на младежта се отбелязва. За първи път денят се чества през 2000 година. Обявен е с резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 17 декември 1999 година по предложение на Всемирната конференция на министрите по делата на младежта, състояла се в Лисабон от 8 до 12 август 1998 година. В България празникът се чества от 2007 година. Чрез различни обществени и художествени прояви денят насочва вниманието към проблемите на младите хора, както и към тяхното участие в световните инициативи за опазване на околната среда, развитието на лидерските им умения и включването им в каузи с международно значение.

През 2021 година в България живеят 623 639 младежи или 9,1 % от населението на страната. 321 185 от младежите са мъже, а 302 454 са жени. 461 609 от младежите живеят в градовете, а останалите 162 030 лица на възраст между 15 и 24 години са в селата.

Статистиката показва още, че 92,9 % от младежите в страната регулярно използват интернет. 93,5 % от тях участват в социални мрежи. 88,5 % от българските младежи разменят съобщения в реално време, а 71,1 % изпращат или получават електронни писма. 65,3 % от младежите намират информация за стоки и услуги. 64 %. от младите хора четат сайтове за новини онлайн, вестници или списания.

Данните са за 2021 година от текущата демографска статистика и изследването за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата.

Виж също...

Loading...