Окончателните данни за броя на населението и жилищния фонд в България ще се обявяват от месец октомври, все още се провежда последното изследване от преброяването

Обявяването на данните от Преброяване ‘2021 ще стане поетапно до началото на следващата година, съгласно Програмата на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, съобщиха от Националния статистически институт.

Първите окончателни данни за населението по пол, възраст, юридическо семейно положение и по населени места ще бъдат обявени на 3 октомври. До края на октомври ще бъдат публикувани и социално-икономическите характеристики на населението на страната – степен на завършено образование и икономическа активност.

През ноември ще излязат данни за етно-културните характеристики – етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграцията – вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

През декември ще обявим резултатите от извадковите изследвания – „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на населението.

През януари и февруари 2023 година ще бъдат представени геопространствени данни (координатна мрежа с пространствена резолюция от 1 квадратен километър) за броя на населението, информация за жилищните сгради и жилищата, жилищните условия, домакинствата и семействата в страната.

Към момента „на терен“ се провежда последното изследване от програмата на Преброяване ‘2021 „Бюджет на времето“, което е с продължителност една календарна година и данните от него ще бъдат оповестени през 2024 година.

Въпреки сложната ситуация в страната, съпътстваща Преброяване ‘2021, експертите в Националния статистически институт полагат всички усилия данните от преброяването да бъдат предоставени на широката общественост в предвидените срокове.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...