Скица на стан от село Ноевци е сред откритията, които училищен инспектор в Брезник направил по време на обиколка из Граово

Скица на стан от брезнишкото село Ноевци и списък с диалектните наименования на отделните части са сред откритията, които бившия училищен инспектор в Брезник Вельо Антонов Велев е направил преди повече от 70 години, съобщиха от Държавен архив-Перник.

Скицата на стана и списъка с диалектните наименования на отделните части са от 1950 година. Те са събрани от бившия училищен инспектор Вельо Велев, който е работил в Брезник в периода 1945 – 1951 година. Като училищен инспектор той съчетава служебните си задължения, обогатявайки учебно-възпитателната дейност с нови идеи и похвати. Заема се с опознаване на особеностите на граовския говор и изследването на диалектната среда. Събира богат топонимичен материал от района на Брезнишко и го допълва през следващите десетилетия. За достоверността на сведенията за отделните селища и топоними той използва турски документи, летописни книги, географски справочници, фолклорни материали, разпитва многобройни осведомители по места. При обхождането на землищата в конкретните селища, на място дири и описва археологическите паметници на културата, събира керамични отломки, монети, записва подробно имената на местности, свързани с останки от открити и укрепени селища, от култови и други сгради на древността, поясняват от Държавен архив-Перник.

От учреждението в Перник допълват, че дейността на Вельо Велев, проследена чрез съхраняваните документи в архива, дава основания да бъде нареден сред инициаторите на организираното музейно дело в Брезнишко. Той полага началото с учредяването на първия училищен музей в село Слаковци, запалва искрата в десетки сърца за събирането и запазването на езиковото богатство, вдъхновява порива за археологически, исторически и етнографски проучвания като предпоставка за съхраняването на националната памет.

Вельо Велев е роден на 3 септември 1899 година в Копривщица. Приживе той е бил учител, езиковед и краевед. Дипломира се в Софийския държавен университет с първа специалност по български език и втора – по руски. Учителства в различни краища на България, заема ръководни длъжности в областта на просветното дело. В Свети Врач (днес град Сандански) оставя дълбока следа не само като учител, директор и средищен директор, но и като радетел за популяризирането на културно-историческото наследство в Петричка околия, участвайки в създаването и управлението на археологическото дружество „Струма“ в Свети Врач и на музейната сбирка към него. Умира през 1992 година.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...