Община Брезник е сред администрациите с най-ниски данъци, а Трън се нарежда до общини като Монтана и Ситово

Местните данъци в община Брезник са сред най-ниските в България, показва анализ на Института за пазарна икономика за 2022 година.

Според анализа, който е основан на данни за размера на ставките на няколко ключови местни данъка чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация и допълнително онлайн проучване във връзка с изследването „Регионални профили: показатели за развитие“, община Брезник (20,4) са нарежда до общински администрации като Калояново (19,4) и Медковец (19,5). За сравнение Созопол е общината с най-висока стойност на индекса – 80,3. След нея се нарежда Столична община, при която обаче данъчната тежест е осезаемо по-ниска (68,4). На следващите места се нареждат предимно общини по Черноморието с ниво на индекса над 60 – Варна (64,7), Приморско (64,7), Пловдив (63,8), Поморие (63), Бургас (62,9), Царево (60,9).

Анализът разглежда конкретни данъци. Това са: данък върху недвижимите имоти – нежилищни имоти за юридически лица; данък върху възмездно придобиване на имущество; данък върху превозни средства и леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително; годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 квадратни метра чиста търговска площ на обект; данък върху таксиметровия превоз на пътници.

Чрез интерактивна карта се представя композитен индекс на данъчната тежест в 265-те общини в страната. Равнищата на петте наблюдавани от Института за пазарна икономика местни данъци са нормализирани и усреднени за всяка община и поставени на скала от 0 до 100, където 0 е най-ниската допустима от закона данъчна тежест, а 100 – най-високата. Реалните индекси на всяка община попадат в границите двете конструираните за целите на сравнението виртуални общини, прилагащи съответно най-високи и най-ниски допустими разрешени ставки за всички от разглежданите данъци. Според картата община Трън (28,5) се нарежда до общини като Монтана (28), Пирдоп (28,3) и Ситово (28,1).

Виж също...

Loading...