За юни в местата за настаняване в област Перник са пренощували над 1 641 лица, от които са изкарани 160 хиляди лева

През юни 2022 година в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131,4 хиляди, а на леглата – 295 хиляди. В сравнение с юни 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 20,1 %, а броят на леглата в тях – с 20,6 %, съобщиха от Националния статистически институт.

За месец юни в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с общо 510 легла и 15 300 легладенонощия (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки в тези места за настаняване са били 4 324 броя, от които 878 от чужденци. За периода са пренощували 1 641 лица, от които 345 са били чужденци. Генерираните приходи от пренощувалите лица възлизат на 160 хиляди лева, от които 44 хиляди лева са от чуждестранни граждани.

Виж също...

Loading...