За година Община Трън, уличното осветление, музеите и други обекти в Трънско са изхарчили 771 553 киловатчаса електрическа енергия, администрацията отпуска до 312 000 лева за електричество за 12 месеца

260 000 лева без включен ДДС или 312 000 лева с ДДС е прогнозната стойност на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Трън, видя Zapadno.com.

Общинската администрация отпуска тези средства за доставка на електрическа енергия за нуждите на общински обекти и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. Ориентировъчното годишно потребление е 771 553 киловатчаса. То е отчетено в периода април 2021 година – април 2022 година. Най-много потребена електрическа енергия за този период е отчетена през месец ноември 2021 година (80 309 киловатчаса), а най-малко през месец юли същата година (39 977 киловатчаса).

Обектите за доставка са общински администрации, музеи, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.

Виж също...

Loading...