Микро предприятията с до 9 работници в област Перник са над 5 000 и в тях се трудят около 17 000 души от региона, до 21 септември могат да кандидатстват за технологична модернизация

До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“. Тя е в размер на 260 милиона лева, а подаването на документите е изцяло онлайн през системата ИСУН. Това заяви в Перник служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев, цитиран от пресцентъра на ведомството.

На мобилната приемна на министъра с областния управител Людмил Веселинов министър Пулев подчерта, че процедурата е насочена към микро, малки и средни фирми. “Тя е предимно за производствените фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност и още други. Планът работи и дава глътка въздух на бизнеса в условията на кризи”, каза още Пулев. Той допълни, че спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лева и 700 000 лева за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

В област Перник броят предприятия (микро, малки и средни) е над 5 400 с близо 20 000 заети лица. От тях микро предприятията с до 9 работници са над 5 000, където по думите на областния управител на Перник Веселинов – работят около 17 000 души от региона.

Главният директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева обясни, че процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Тя допълни, че през септември предстои стартиране и на грантова схема в размер на 30,6 милиона лева за бизнеса за Информационни и комуникационни технологии решения и киберсигурност.

Министър Пулев призова малкия и среден бизнес в района на Перник да се възползва от отворената процедура и да кандидатства за средствара за технологична модернизация.

По думите на Илиева регионът на Перник може да се възползва от програмите за възобновяеми енергийни източници, иновации, околна среда, регионално развитие и конкурентноспособност, които ще предоставят около 7 милиарда лева за следващия програмен период – само част от общите евросредства за България до 2027 година.

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Виж също...

Loading...