Инспекторите по труда за област Перник извършиха 120 проверки за месец, най-много са тези за изпълнение на издадени предписания за нарушения

120 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда на територията на Пернишка област е извършила дирекция “Инспекция по труда” в Перник през месец юли, пише вестник “Съперник“.

Най-много са проверките, свързани с изпълнението в срок на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 33 от проверките са извършени на работните места във фирмите. 24 от проверките са извършени по искане, свързано с член 302, алинея 2 и член 303, алинея 3. При 12 е извършен контрол по постъпили искания и сигнали на граждани. 10 са по искане по член 62/4 от Кодекса на труда. 6 от проверките са по искане по член 327, алинея 2, при 5 е извършен контрол по спазването на изискванията на Закона за хора с увреждания, 4 от проверките са по инициатива на МВР и други.

Виж също...

Loading...