Брезнишките общински съветници проведоха 9 заседания за половин година, на които взеха 92 решения от различно естество

Близо 100 решения са взети от Общински съвет-Брезник през първото полугодие на 2022 година. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1 януари – 30 юни 2022 година беше приет на провело се на 2 август заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

“За първите 6 месеца на годината са проведени 9 заседания, на които са взети 92 решения от различно естество. Преобладаващата част касаят управление и разпореждане с общинска собственост, финансите и бюджета на Общината, социални въпроси, устройство на територията, възстановяване на земи от общинския поземлен фонд на собствениците им, или на техните наследници, актуализиране на подзаконови нормативни актове и приемане на нови такива. Решенията са приети с необходимото мнозинство, повечето дори и с пълно единодушие и при спазване изискуемата законова процедура. Тук искам да подчертая, че когато говорим за единодушие, това означава че, по мое скромно мнение, сме действали целево, разумно и в интерес на съгражданите ни, които са ни избрали и сме поставяли интересите на общността ни, над личните, партийните и всякакви други, несъответстващи на обществено значимите и законосъобразни норми, пристрастия”, споделя председателят на Общинския съвет Иван Тинков в отчета.

През отчетения период от страна на кмета на община Брезник няма върнати за ново обсъждане по реда на член 45, алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация решения на Общинския съвет, както и постъпили актове от Окръжна прокуратура-Перник за нарушения в решенията.

След приемането на отчета той трябва да бъде публикуван на сайта на Община Брезник, както е разписано в решението на докладната.

Виж също...

Loading...