Бури, обилни валежи и други явления в Брезник и Трън, както и за останалите 263 общини вече ще се прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология

Националният институт по метеорология и хидрология вече прогнозира опасните явления като силен вятър, екстремно високи или ниски температури, бури, обилни валежи не само на ниво области, но и за всяка една от 265-те общини на територията на България. Това съобщи днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, която заедно с генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология професор Христомир Брънзов представи обновената и развита за територията на Република България и Европа система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер „Метеоаларм“, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Технологията се разработва от април 2021 година в рамките на проект „Национален геоинформационен център“, финансиран от националната пътна карта за научна инфраструктура на Министерския съвет с одобрено финансиране на Националния институт по метеорология и хидрология за развитие на системата „Метеоаларм“. Проектът е реализиран от учени и специалисти от Института.

„Системата е изключително важна не само за нас като министерство, но има и национално значение – професионалистите в Института имат задача да предоставят навременна, качествена и адекватна информация на обществото, държавните институции, общинските власти за превенция и предупреждение за риска от бедствия“, каза министър Карамфилова. Тя допълни, че обновената система работи благодарение на усилията на Института, но и на осигуреното финансиране за доплащане в EUMETSAT, в която НИМХ членува въз основа на междуправителствена спогодба.

Професор Брънзов обясни, че сумата от над 330 хиляди лева е била необходима за дофинансиране на членски внос на България за тази година в EUMETSAT – Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници. „Един от източниците, които захранват тази система, е сателитна информация. Системата е разработвана 3 – 4 години. През май беше готова в тестов вариант, но нямахме средства за този членски внос, за да получаваме спътниковата информация. От днес надградената система работи и позволява много по-висока пространствена разделителна способност при наблюдение“, каза той.

Прекъсване на участието на Националния институт по метеорология и хидрология в европейската организация е риск за държавата, каза министър Карамфилова. Тя обясни, че още в началото на работата си като министър е запозната с казуса.

„С моя екип и подкрепата на правителството гарантирахме устойчивост на действията като беше осигурено необходимото финансиране“, обясни министърът. И добави, че за предоставяне на точна информация, детайлът дава много голяма добавена стойност за това местната власт и гражданите да бъдат своевременно информирани. „Сега тя ще е много по-ефективна за превенция от страна на държавните и общински структури и много по-информативна за гражданите при възникване на опасни явления“, добави министър Карамфилова.

Синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева показа как системата дава прогноза с предупреждения с възможност за прогнозиране за времето и по общини.

„Метеоаларм“ е унифицирана европейска система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер. Услугата е насочена към институциите, хората и бизнесите. Покрива набор от метеорологични елементи, като силен вятър, екстремно високи и ниски температури, бури, обилни валежи, сняг и поледици, мъгла, както и условия, които биха могли да доведат до повишен риск, като високи вълни, горски пожари и лавини. Поддържа се от 31 национални метеорологични служби, които ежедневно подготвят и изпращат информация към сървърите на системата. Предупрежденията са за следващите две денонощия. Дават се в четири градации, в цвят (зелен, жълт, оранжев, червен), символ за явлението и стойности на проявлението – повече можете да видите на https://www.meteoalarm.org/en/

Системата се поддържа от организацията EUMETNET (Network of European Meteorological Services), основана през 1999 година, със седалище в Брюксел, Белгия. Осигурява рамка за организиране на програми за сътрудничество между членовете в областта на метеорологията, обработката на данни и прогнозата на времето. България, чрез Националния институт по метеорология и хидрология, е член от 2010 година.

При преминаването на Института от Министерство на образованието и науката към Министерство на околната среда и водите през март 2022 година се оказа, че в бюджета на Националния институт по метеорология и хидрология не са осигурени всички необходими средства за плащане на членския внос на България към EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) за 2022 година. След като Националният институт по метеорология и хидрология изплати задължението по членския внос към EUMETSAT през август 2022 година, е извършено въвеждането на новия вариант на „Метеоаларм“ в оперативната дейност на Националния институт по метеорология и хидрология.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Виж също...

Loading...