Нов председател на обединен спортен клуб „Чорни-2004“, промяна на устава на сдружението и други точки са включени в общо събрание

Управителният съвет на „Обединен спортен клуб „Чорни-2004“ в Брезник свиква общо събрание на членовете си. Общото събрание се свиква на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, член 18 от устава на сдружението и протоколно решение от 19 август 2022 година, научи Zapadno.com.

В дневния ред на заседанието са включени освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на председателя и членовете на управителния съвет на „Обединен спортен клуб „Чорни-2004“, избор на нов председател и членове на управителния съвет на сдружението, промяна на устава на организацията и други точки.

Събранието ще се проведе на 20 октомври от 11 часа в сградата на спортна зала „Чорни“ в град Брезник. При липса на кворум на основание член 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове, поясняват от организацията.

Виж също...

Loading...