Община Трън с намерение да реконструира напорния водопровод и помпите за вода за града, но ако бъде одобрена за финансиране от ПУДООС

Кандидатстване на Община Трън пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) със заявление за безвъзмездна финансова помощ, ще разглеждат трънските общински съветници на предстоящо заседание, съобщиха от Общинския съвет.

Проектът, с който Община Трън възнамерява да кандидатства е за реконструкция на напорния тръбопровод от помпената станция в село Банкя до преходния резервоар за град Трън. В докладната си кметът на Трън посочва, че Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда предоставя възможност за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“. Вече е реконструиран довеждащия водопровод за град Трън от преходен резервоар до напорен резервоар.

С цел да се повиши качеството на водоснабдяването на града и отстранят всички причини за аварии и влошаване качествата на водата е необходимо да се извърши реконструкция на напорния водопровод и помпите за подаване на питейната вода чрез проекта, с който Община Трън има намерение да кандидатства.

Решението за кандидатстването съветниците ще вземат на заседание, насрочено за 8 септември.

Виж също...

Loading...