Глоби на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканската пътна мрежа генерираха над четвърт милион лева приходи

289 151 лева са събрани от глоби, наложени с наказателни постановления за установени нарушения при движението на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканската пътна мрежа до края на август. Постъпленията са с около 20 % повече спрямо същия период на 2021 година, когато са събрани 240 937 лева. От началото на годината до момента мобилните екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“ са извършили около 7 800 проверки по републиканската пътна мрежа в цялата страна. Целта е да се минимизират рисковете за живота и здравето на пътуващите, като се осигурят безопасни условия за движение по пътищата с интензивен тежкотоварен трафик и се ограничат предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Мобилните екипи на Агенция “Пътна инфраструктура” проверяват разрешителните документи на шофьорите и чрез мобилни електронни везни за поосово измерване на пътните превозни средства се установяват стойностите на допустимото максимално натоварване на ос и максимално допустимата маса. С технически средства се измерват и габаритите на превозните средства, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Не са изключение и случаите на превозни средства, при които се установява тегло почти двойно над разрешеното осово натоварване и максимално допустима маса. За 4-осовите превозни средства максимално допустимото тегло е 32 тона, а за 5-осовите пътни превозни средства – 40 тона. Преминаването на претоварени превозни средства по републиканските пътища не само е сериозна опасност за безопасността на всички участници в движението, но води и до сериозни разрушения на пътната настилка.

При извършените проверки на превозни средства над 12 тона за претоварване и спазване на изискванията при движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства са съставени 299 акт за установяване на административни нарушения и са издадени 277 наказателни постановления на обща стойност 583 600 лева. При нарушения по Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и изискванията на наредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление. Агенция „Пътна инфраструктура“ може да издава наказателни постановления и да налага глоби, които съгласно разпоредбите на Закона за пътищата са от 1 000 до 5 000 лева, а по Закона за движение по пътищата от 500 лева до 3 000 лева.

Приходите от пътни такси и разрешителни от извънгабаритни и тежки превозни средства събрани от ц ентралната администрация на Агенция “Пътна инфраструктура” и областните пътни управления до края на август 2022 година са близо 3,5 милиона лева.

Виж също...

Loading...