Трънските общински съветници решават по две теми за детската градина в Трън, които са свързани с групите и яслената група

Две докладни, свързани с детска градина “Ален мак” в град Трън ще бъдат разглеждани от общинските съветници, съобщиха от Общински съвет-Трън.

На предстоящото на 8 септември заседание съветниците ще решават дали да се разреши приемане на деца над определения норматив в групите в детската градина през учебната 2022/2023 година. През месец август директорът на детското заведение е изпратила писмо до Община Трън за разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите. Един от мотивите е, че броят на децата в групите, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период от три последователни месеца за учебната 2021/2022 година е по-малък от 18 деца. Големият брой подадени заявления за учебната 2022/2023 година, проявеният интерес и желание от страна на родителите към услугата, която предлага детската градина, поради тяхната трудова заетост, би оставило незаписани деца, се посочва в друг мотив. Предложението е да бъде завишен броят на децата в групите над максималния брой деца, а именно от 23 деца на 26 деца.

В друга докладна се иска разрешение за формиране на маломерна яслена група в детската градина през учебната 2022/2023 година. За това искане също е входирано писмо в Общината от директора на детската градина. Искането е свързано с това, че броят на децата в яслената група към детското заведение изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период от три последователни месеца за учебната 2021/2022 година е по-малък от 12 деца, а именно – месец март, април и май по 7 деца. След извършени обходи и анкети с родителите, към настоящият момент, в яслената група към детската градина има постъпили 6 заявления за записване на деца. Ако съветниците разрешат формирането на маломерна яслена група, тя ще бъде с 6 деца.

Виж също...

Loading...