Община Трън е спестила близо половин милион лева от зимно поддържане за няколко години и иска да ги пренасочи отново за тази дейност

Към настоящия момент Община Трън разполага с неусвоени средства от трансфер за зимно поддържане за периода 2018 – 2021 година в размер на 470 000 лева, става ясно от докладна на кмета до трънските общински съветници, видя Zapadno.com.

В документа кметът на Трън цитира правителствено постановление от 17 март 2022 година, в което е указано неизразходваните средства постъпили като трансфер през периода 2018 – 2021 година да бъдат използвани за дейности, регламентирани в рамките на член 11, алинея 2, точка 1, буква „в“ от Наредба № РД – 02 – 20 – 19 от 2012 година за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На заседанието, насрочено за 8 септември, съветниците трябва да решат дали дават съгласието си неусвоените 470 000 лева от предходни години от трансфера за зимно поддържане да бъдат разходвани за дейности по подготовка на общинските пътища за експлоатация при зимни условия, съгласно цитираната заповед на регионалния министър.

Виж също...

Loading...