Община Трън търси коя фирма ще изработи инвестиционен проект за ремонт на 5 улици в града и село Филиповци, но и ще извършва авторски надзор

До 70 000 лева без включен ДДС или 84 000 лева с ДДС е прогнозната стойност на обществена поръчка за изработване на технически инвестиционен проект за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици и тротоари в град Трън и трънското село Филиповци, предаде репортер на Zapadno.com.

Възложител е Община Трън, откъдето са уточнили, че се предвижда финансирането на обществената поръчка да бъде осигурено въз основа на договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Освен това Община Трън ще изплати на фирмата-изпълнител 10 % от цената за проектиране в срок от 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за изготвените инвестиционни проекти. Междинно плащане е 90 % от цената за проектиране в срок от 30 дни след подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по конкретния проект с Държавен фонд “Земеделие”, получено авансово плащане. Дейностите включват и осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи.

Изработването на технически инвестиционен проект ще е за улиците „Христо Ботев”, „Стефан Рангелов”, „Атанас Ботев” и още една улица в град Трън, както и една в село Филиповци.

Виж също...

Loading...