На 832-ма жители на общините Брезник и Трън вече са изплатени по 623 лева и 55 стотинки за отопление, още над 60 очакват одобрение

Общо 1 007 заявления-декларации са подадени от жители на общините Брезник и Трън за помощи за отопление за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2022 година – 31 март 2023 година). Тези заявления-декларации са подадени в периода 1 юли – 7 септември тази година, съобщи за Zapadno.com директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Катя Пламенова-Николова.

За отчетения период в дирекция “Социално подпомагане”-Трън са били подадени 474 заявления-декларации за отпускане на средства за отопление. Отпуснати са средства на 404 души, а на други 66 са отказани такива помощи. В обработка са 4 заявления-декларации.

В изнесеното работно място на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник в Брезник са били подадени 533 заявления-декларации, от които 428 са одобрени и отпуснати помощи. На 45 души, подали заявления-декларации в изнесеното работно място, е отказана помощ, а други 60 са в процес на обработка.

Размерът на помощта е 623 лева и 55 стотинки и се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 година до 31 март 2023 година. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства, уточниха от Агенцията за социално подпомагане.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...