Насочиха вниманието на кметовете в област Перник за проверка състоянието на речните корита и водоемите и предприемане на незабавни действия

В изпълнение на задълженията и ангажиментите, възложени на областните управители със Закона за защита при бедствия вчера, 9 септември, областният управител на област Перник Людмил Веселинов проведе съвещание с членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. На срещата бе обсъден и приет проект на Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода до 2025 година, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на областната администрация за срок от един месец, след което ще бъде внесен в Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет. С програмата се определят дългосрочните приоритети за намаляване на риска от бедствия и се подпомага изпълнението на мерките за осъществяването им на територията на област Перник.

В процес на обсъждането се постави акцент към необходимостта на превантивната дейност, както и към подобряване координацията между отговорните звена и институции, инвестиране на повече средства, използване на иновации, нови технологии и други.

Областният управител запозна присъстващите и с предприетите от него действия за насочване на вниманието и предприемане на незабавни действия от кметовете в областта за проверка състоянието на речните корита и водоемите, като се акцентира на критичните участъци, рисковите диги, мостовите и подмостови пространства с наносно и растително отлагане.

Виж също...

Loading...