Брезнишка фирма има намерение да изгради фотоволтаичен парк в имот, който се намира в края на град Брезник

Инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк има брезнишката фирма “БКС Брезник” ЕООД, съобщиха от Община Брезник.

Фотоволтаичният парк ще бъде с мощност 5 мегавата и се предвижда да бъде изграден в поземлен имот, който се намира в края на град Брезник, до главния път в посока Трън. Площта на имота е 47 659 квадратни метра и е начин на трайно ползване за машиностроителна и машинообработваща промишленост.

Мнения и становища относно инвестиционното предложение на фирмата могат да се правят писмено в Община Брезник или в Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Виж също...

Loading...