Пожарната служба в Трън е потребила 14 925 киловатчаса електроенергия за 2021 година, а звеното на огнеборците в Брезник е изразходвало 20 069 киловатчаса

Обявена е обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение, за обекти захранвани с електрическа енергия на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и териториалните й звена, научи Zapadno.com.

Прогнозното количество е определено на база консумираната електрическа енергия за едногодишен период – 2021 година, измерена на ниво ниско напрежение в обектите на главната дирекция и териториалните й звена в страната. Предвид динамиката на пазара на доставка на нетна електрическа енергия и неопределеността на цените на енергийните борси в световен мащаб е невъзможно определянето на точни прогнозни стойности, посочват от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и добавят, че посоченото количество електрическа енергия е ориентировъчно и служи само за информация, за целите на поръчката.

Прогнозната стойност за доставка на електрическата енергия за всички обекти на дирекцията и звената и е в размер на 5 240 612 лева и 25 стотинки без включен ДДС или 6 288 734 лева и 7 стотинки с ДДС.

За 2021 година Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Трън, която се помещава на улица “Мосаловска” 1 в град Трън е потребила 14 925 киловатчаса електроенергия. За същия период Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Брезник, която се помещава на улица “Георги Ив. Бунджулов” 4 в град Брезник е изразходвала 20 069 киловатчаса електроенергия.

Виж също...

Loading...