Земеделска кооперация за производство и услуги в Бабица ще провежда годишно събрание в кметското наместничество на селото

Земеделска кооперация за производство и услуги “Съзнание 96” в брезнишкото село Бабица ще проведе годишно отчетно събрание, научи Zapadno.com.

Събранието е насрочено за 24 септември от 10:00 часа и ще се проведе в читалищния салон при кметското наместничество на село Бабица. При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно независимо от броя на присъстващите, уточняват от кооперацията.

В дневния ред са включени точки, свързани с приемане и освобождаване на член-кооператори, отчет на Управителния съвет за 2021 година, приемане на годишния финансов отчет за 2021 година и вземане на решение за публикуване в Търговския регистър, както и други.

Виж също...

Loading...