Местата за настаняване в област Перник изкараха над 180 хиляди лева за месец юли, когато в тях са пренощували 2 126 лица

През юли 2022 година в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144 хиляди стаи и 327,9 хиляди легла в тях. В сравнение с юли 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18,2 %, а броят на леглата в тях – с 16 %, съобщиха от Националния статистически институт.

В област Перник за месец юли са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е 520, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) е 16 120 броя. Реализираните нощувки в региона са 4 482 броя, като 810 са от чужденци. Пренощувалите лица са наброявали 2 126, от които 460 са чужденци. Приходите в местата за настаняване в област Перник за юли възлизат на 184 хиляди лева, като 48 хиляди лева са само от чужденци.

Виж също...

Loading...