Над милион и половина за проект за ремонт на пътя Стрезимировци – Перник, между Брезник и Мещица ще се укрепват деформации

Областно пътно управление-Перник обяви обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на близо 66 километра от второкласния път 63 в отсечката Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Перник и свързва общините Перник, Брезник и Трън със Сърбия при граничен контролно-пропускателен пункт „Стрезимировци“. Участъкът, предвиден за ремонт, започва при километър 0 от пътен възел „Хумни дол“ на път I-6 Перник – Кюстендил, преминава през Перник, Брезник и Трън и завършва при граничния пункт „Стрезимировци“.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 315 560 лева без ДДС или 1 578 672 лева с ДДС, а средствата са от бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. По трасето на второкласния път са регистрирани деформации на пътното платно вследствие на геодинамични процеси – в участъка от село Мещица до град Брезник. В техническия проект следва да се предвидят дейности за укрепването им. Срокът за подаване на офертите е до 25 октомври тази година.

Снимка: Zapadno.com – архив 

Виж също...

Loading...