Случаите на физическа саморазправа в брезнишката гимназия и училището в Ноевци са редки, но по-често се наблюдава вербална агресия

В брезнишкото средно училище „Васил Левски” и в основно училище „Христо Смирненски” в село Ноевци много рядко има случаи на агресивни прояви, прерастващи във физическа саморазправа. Наблюдава се по-често вербалната агресия. Това пише в общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Брезник (2022 – 2024 година). Документът беше разглеждан и приет от Общински съвет-Брезник на провело се на 2 август заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

От стратегическия документ научаваме още, че населението на община Брезник за 2021 година е било 6 218 души по данни на Националния статистически институт. Най-голям дял заема населението в общинския център Брезник, следвано от това в селата Ноевци, Слаковци, Кошарево, Велковци и Долна Секирна. Потребители на подкрепата за личностно развитие са лицата на възраст 0 – 19 години. Регистрираните по постоянен и настоящ адрес деца, родени между 1 януари 2003 година и 31 декември 2021 година в община Брезник са 777. “За съжаление обаче, голям брой от тях живеят извън община Брезник или в чужбина. В образователните институции в момента са обхванати 543 деца и ученици”, пише още в документа.

Децата от община Брезник са обхванати в детска градина „Брезица” в град Брезник и част от детското заведение, която се намира в село Ноевци. През учебната 2021/2022 година се обучават и отглеждат общо 122 деца, в това число 93 в задължителна предучилищна възраст. От около 2 години е въведена задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца в община Брезник. Въпреки тази мярка, общият брой на децата в групите в детска градина „Брезица“ и нейния филиал в последните две учебни години като цяло намалява, въпреки усилията, както на ръководството на детската градина, така и на общинското ръководство. Сред основните причини за това са заминаване в чужбина на цели семейства, преместване в други градове или нежелание на част от родителите децата им да посещават детска градина поради пандемията от коронавируса.

Стратегията представя данни за броя на персонала в детската градина, филиала и, както и двете училища в общината. Към началото на 2022 година общият брой на персонала в тези образователни институции е 128 човека.

По отношение на децата със специални образователни потребности, хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, става ясно, че през учебната 2020/2021 година в детската градина и филиала и те са били 6, а през учебната 2021/2022 година няма диагностицирани такива. В средно училище „Васил Левски“ в град Брезник през последните години се наблюдава увеличаване на броя на учениците със специални образователни потребности. За учебната 2021/2022 година броят им е бил 28. В основно училище „Христо Смирненски” в село Ноевци ресурсното обучение се осъществява от ресурсен учител и психолог от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-Перник. За учебната 2021/2022 година в ноевското училище броят на учениците със специални образователни потребности е бил 7. Процентът ученици със специални образователни потребности в училищата е приблизително 7,6 % и с всяка учебна година той се увеличава.

Виж също...

Loading...