Избирателите с трайни увреждания в община Трън имат по-малко от седмица, за да заявят, че искат да гласуват с подвижна урна

В срок до 26 септември (понеделник) избирателите с трайни увреждания в община Трън, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец, съобщиха от трънската общинска администрация.

На територията на община Трън е назначена 1 подвижна секционна избирателна комисия за избиратели с трайни увреждания. Създадена е организация за приемане на заявленията от кметските наместници по населени места, както и в Община Трън.

Виж също...

Loading...