Най-много пари за социална защита в България отиват за пенсии или 42,4 % от обезщетенията, изразходвани през 2020 година

През 2020 година България е отделила 21 924,4 милиона лева за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11 142,3 милиона лева от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 578,4 милиона лева, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2020 година изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции са: “Болест/Здравна грижа“ – 6 587,9 милиона лева; „Инвалидност“ – 1 864,6 милиона лева; „Навършена възраст/Старост“ – 9 289 милиона лева; „Наследници“ – 1 087,3 милиона лева; „Семейство/Деца“ – 1 974,8 милиона лева „Безработица“ – 821,3 милиона лева; „Жилищни нужди“ – 0,57 милиона лева; „Социално изключване, некласифицирано другаде“ – 298,9 милиона лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2020 година заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (42,4 %) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (30 %) и „Семейство/Деца“ (9 %).

Виж също...

Loading...