Над 180 нарушения на труда в област Перник са констатирани за месец август след извършени 68 проверки

68 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на територията на област Перник е извършила дирекция “Инспекция по труда” през месец август, пише вестник “Съперник”.

Най-много са проверките, извършени съгласно изискванията на член 302, алинея 2 и член 303, алинея 3 от Кодекса на труда. 17 от проверките са свързани с изпълнението на издадени предписания за констатирани нарушения. 14 от проверките са направени на работните места в съответните фирми. При 10 от проверките е извършен контрол по спазването на изискванията на Закона за хората с увреждания. 5 от тях са извършени по искане по член 327, алинея 2 и други.

В резултат на извършения контрол, инспекторите са констатирали през август 183 нарушения.

Виж също...

Loading...