Паспортните служби към полицейските управления в Брезник, Трън и останалите РПУ-та в региона ще съдействат на избирателите за вота на 2 октомври

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, звената „Български документи за самоличност” към Областна дирекция на МВР-Перник ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас, съобщиха от дирекцията.

В седмицата преди 2 октомври 2022 година, когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен Зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 година, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.За издаване на удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в Областна дирекция на МВР и Районно управление за дните от 27 септември 2022 година до 1 октомври 2022 година от 8:30 часа до 17:00 часа и на 2 октомври 2022 година от 8:30 часа до 19:00 часа. В случай, че работното време на съответното звено “Български документи за самоличност” е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на съответното работно време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 1 октомври 2022 година (събота) и на 2 октомври 2022 година (неделя). Информация за графика на работното време на всяко звено “Български документи за самоличност” е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на Областна дирекция на МВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление и Областна дирекция на МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Виж също...

Loading...