С неусвоените пари от зимно поддържане от Община Трън ще ремонтира общински пътища до някои села преди зимата

За подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия Община Трън обяви обществена поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е 391 660 лева без включен ДДС или 469 992 лева с ДДС, научи Zapadno.com.

Парите, с които ще се финансират дейностите по подготовка на общинските пътища, са налични чрез трансфер на неусвоени средства за зимно поддържане от преходни години в периода 2018 – 2021 година. На 8 септември Общински съвет-Трън е взел решение тези неусвоени средства да бъдат пренасочени за други дейности. Спестените пари от зимно поддържане са в размер на 470 000 лева, тоест всичките са прогнозирани да отидат за подготовка за общински пътища за експлоатация при зимни условия.

Обществената поръчка е разделена на 5 обособени позиции, които включват пътища в селата Еловица, Горочевци, Горна Мелна, отсечки между Трън и Ломница, както и селата Реяновци, Джинчовци и Стрезимировци. Предвидени са дейности като студено фрезоване на асфалтова настилка, доставка и полагане на трошен камък, също и машинно полагане на неплътна и на плътна асфалтова смес. В част от обособените позиции е предвидено и заливане на фуги с битумен мастик, пише в документацията на поръчката.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...