Снегопочистването по общинските пътища в Брезнишко за зимен сезон 2022/2023 ще струва до 360 хиляди лева, които Община Брезник може да отпусне

За зимното поддържане на общинската пътна мрежа в община Брезник могат да се отпуснат до 300 000 лева без включен ДДС или 360 000 лева с ДДС. Дейностите са за зимен сезон 2022/2023 и включват снегопочистване на пътищата и обезопасяването им срещу хлъзгане, научи Zapadno.com.

Фирмата-изпълнител на зимното поддържане се търси чрез обществена поръчка, която Община Брезник е обявила. Поръчката е разделена на три обособени позиции, които включват район “Красава”, район “Гърло – Конска” и район “Кошарево – Слаковци”.

За район “Красава” предвидени за изпълнение са следните обекти, които част от общинската пътна мрежа: Брезник – Красава –Завала; Отклонение махала “Логатор”; Брезник – Гоз; Долни Романци – Горни Романци; Отклонение Брусник; Отклонение Озърновци; Отклонение Ярославци; Отклонение Долни Романци- Арзан.

За район “Гърло – Кошарево” предвидени за изпълнение са следните обекти, които част от общинската пътна мрежа: Гърло – Муртинци –Билинци; Режанци – Конска – Гърло; Отклонение Гърло през Видрица; Отклонение Садовик; Отклонение Ребро от Трънски път; Брезник – Режанци – Извор – Ребро; Отклонение Конска; Отклонение Кривонос.

За район “Кошарево – Слаковци” предвидени за изпълнение са следните обекти, които част от общинската пътна мрежа: Станьовци – Душинци – Ерул; Гигинци – Кошарево; Станьовци – Банище; Отклонение Сопица; Отклонение Велковци; Отклонение Слаковци; Непразненци – Бегуновци; Отклонение Бърдо; Отклонение Ноевци; Отклонение манастир „Свети Свети Козма и Дамян”.

Началната дата за зимното поддържане е 1 ноември 2022 година, а крайната е до 31 март 2023 година.

Виж също...

Loading...