За Окръжна прокуратура-Перник се предлага разкриване на една щатна длъжност за прокурор, Висшият съдебен съвет излиза с решение утре

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание член 30, алинея 5, точка 7 от Закона за съдебната власт да разкрие по една щатна длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура-Бургас, в Окръжна прокуратура-Разград, в Окръжна прокуратура-Перник, във Военно-апелативна прокуратура, в Районна прокуратура-Пловдив, в Апелативна прокуратура-София, в Окръжна прокуратура-Бургас, и във Върховна касационна прокуратура, както и една щатна длъжност „следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението.

Разкриването на щатните длъжности е във връзка възстановяването на членовете на Висшия съдебен съвет на магистратска длъжност по реда на член 28, алинея 1 от Закона за съдебната власт.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 29 септември 2022 година, за разглеждане и произнасяне.

Виж също...

Loading...