На прага на зимата: Над 460 домакинства в община Брезник са снабдени с дърва за огрев от горското, в Трънско разчитат на дървесина от общинските гори

Значително е увеличено количеството на дървата, предназначени за отопление на населението, на територията, която обхваща Югозападно държавно предприятие. Държавните горски стопанства в област Перник разполагат с достатъчно дърва за огрев и изпълняват подадените от кметовете и кметските наместници в региона заявки, информираха от ръководството на Югозападното държавно предприятие, пише вестник “Съперник”.

За 2022 година в община Брезник са предвидени за огрев над 7 000 кубика дървесина. Към настоящия момент са предоставени 3 820 кубика на населението, при подадени в “Държавно горско стопанство-Брезник” 802 заявления за закупуване на дървесина. Към момента са осигурени дърва на 465 домакинства.

В община Трън доставката на дърва за огрев на населението се осигурява от общинско предприятие “Трънска гора”, което стопанисва общинските гори.

Виж също...

Loading...