Населението на България продължава да се топи с бързи темпове, вече сме около 6 милиона и половина

Населението на страната към 7 септември 2021 година е 6 519 789 души. Жените са 3 383 527 (51,9 %), а мъжете 3 136 262 (48,1 %), или на 1 000 жени се падат 927 мъже, съобщиха от Нациолния статистически институт.

В градовете живеят 4 782 064 души, или 73,3 %, а в селата – 1 737 725 души, или 26,7 % от населението на страната.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -501 хиляди или 59,3 % от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 година е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). Останалите 40,7 % от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 – 2021 година (344 хиляди души).

От 7 септември до 10 октомври 2021 година се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброявания се правят на всеки десет години, за да се предостави детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменя през десетилетията между преброяванията.

Виж също...

Loading...