В средата на ноември с кандидат за ръководител на Административен съд-Перник ще се проведе събеседване

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване с допуснат кандидат в процедурата за избор на административен ръководител в орган на съдебната власт.

Събеседването с кандидата за административен ръководител на Административен съд-Перник, е насрочено за 15 ноември 2022 година.

През месец септември Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 175, алинея 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31 от 23 октомври 2018 година, точка 15, определи административният ръководител-председател на Административен съд-Перник Ивайло Иванов за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 26 септември до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...