Населението на област Перник е намаляло с над 14 % за 10 години и вече е съставено от 114 162 души, най-много са тези между 15 и 64 години

57,2 % от населението в област Перник е в трудоспособна възраст. От цялото население на региона 28,8 % е над трудоспособна възраст, а 14 % е под тази възраст, показва анализ на Националния статистически институт след преброяването през 2021 година.

От 7 септември до 10 октомври 2021 година се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброявания се правят на всеки десет години, за да се предостави детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменя през десетилетията между преброяванията, поясниха от Националния статистически институт.

При преброяването преди година населението на област Перник наброява 114 162 души или 19 368 човека (- 14,5 %) по-малко от преброяването, извършено през 2011 година, когато лицата в региона са били 133 530.

Преброяването през 2021 година показва, че лицата между 15 и 64 навършени години заемат най-висок дял от населението в областта или 69 970 души (61,3 %) от преброените 114 162 лица. На второ място са хората над 65 навършени години или 29 218 лица (25,6 %) от общия дял. Най-малко са лицата между 0 и 14 години или 14 974 души (13,1 %).

Виж също...

Loading...