Цените за килограм захар в по-малките магазини в област Перник са с между 9 и 15 стотинки по-ниски от тези в големите вериги

В рамките на периода 21 – 28 септември се наблюдава повишение на средните цени по веригата на предлагане на бяла кристална захар в страната, сочи анализ на Министерство на земеделието.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти варират от 2 лева и 49 стотинки за килограм в областите Перник и София до 3 лева и 10 стотинки за килограм във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. В шестнадесет области е налице увеличение на ценовите стойности в рамките на 0,7 % – 6,9 % на седмична база, най-чувствително във Велико Търново, Габрово и Плевен, а само в Пазарджик и Смолян – понижение, с по 1,9 %. Така, средната цена на дребно на захарта в другите търговски обекти за страната нараства с 2,2 %, до 2 лева и 79 стотинки за килограм.

През отчетената седмица цените на захарта в другите търговски обекти са средно с 16 стотинки за килограм по-високи от тези в големите супермаркети, като във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен разликата достига до 46 стотинки за килограм. Изключение правят областите Монтана, София и Перник, където цените на дребно в по-малките магазини са с между 9 стотинки за килограм и 15 стотинки за килограм по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Виж също...

Loading...