Брезник и Трън са сред около 80-те общини в България, в които живее 4,7 % от населението на страната

Остават големи и различията в броя на населението по общини. В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4,7 % от населението на страната, показват данните от преброяването от 2021 година, което Националния статистически институт извърши.

Осем общини са с население над 100 000 души, или 40,2 % от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 62, и относителният дял на населението в тях е 13,7 %.

Общините Брезник и Трън са сред тези около 80, в които живее 4,7 % от населението на страната. При преброяването преди година в община Брезник са преброени 5 800 души, а в община Трън живеят 3 617 човека.

В национален аспект гъстотата на населението по общини варира от 1,68 души на квадратен метър за община Трекляно до 3 135,75 души на квадратен метър в община Пловдив.

Виж също...

Loading...