Общините в област Перник и още 4 региона да достигнат развитите европейски райони е заложено в интегрирана териториална стратегия

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион беше одобрена на онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева поздрави членовете на съвета за активното им участие в процеса на подготовка на основния документ за развитие на региона до 2027 година. „Различните гледни точки на много заинтересовани страни са взети под внимание и обобщени, за да се получи един фокусиран документ с най-важните приоритети“, каза заместник-министър Георгиева и благодари на всички, които са се включили в това начинание. Този стратегически документ „отключва“ финансирането в областта на регионалното развитие през програмния период 2021 – 2027 година и затова одобрението му е от изключително значение.

Визията за региона, заложена в Интегрираната териториална стратегия, е свързана с развитие на потенциала на териториите в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София – Столична община и 52-те общини в тях, за да достигнат развитите европейски райони.

„С оглед на това многообразие от общини – малки и селски, големи градове, очакванията към Югозападния регион са големи, включително да бъдат реализирани различни видове партньорства и проекти в сътрудничество“, допълни началникът на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ Ивайло Стоянов.

Избраните стратегически приоритети включват подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж, инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните дисбаланси, както и по-добра свързаност.

„За постигането на тези цели ще бъдат необходими приблизително 1,5 милиарда лева, които могат да бъдат осигурени чрез привличане на различни финансови инструменти и средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година“, допълни Ивайло Стоянов.

Заместник-министър Георгиева също уточни, че стратегията дава възможност за финансиране от много различни източници, което представлява допълнителна възможност за изпълнение на проектите.

Председателят на Регионалния съвет за развитие кметът на община Кюстендил Петър Паунов, обърна внимание, че разработената стратегия съдържа индикативни проекти, като се задава само общата рамка за развитие на региона, което позволява гъвкавото й изпълнение.

Финалната стъпка за всички проекти на интегрирани териториални стратегии за развитие е внасянето им за разглеждане и одобрение от Министерски съвет.

Виж също...

Loading...