Няколко храма и манастир в Брезнишко и Трън носят името на светицата Петка, но какво ги различава един от друг?

Доклад “За някои аспекти на култа към света Петка Търновска” представи доктор Десислава Вутова от Музея на занаятите в град Троян на четвъртата национална научна конференция “Общество, Култура, Образование”, която се проведе на 8 септември в град Брезник. В доклада си тя представи данни за няколко храма в град Брезник, брезнишкото село Долни Романци, град Трън и манастира край трънското село Пенкьовци, на които патрон е светицата Петка, предаде репортер на Zapadno.com.

Църквата “Света Петка” в град Трън е ранна. В изследванията се определя като средновековна. “Новият храм от XIX век се запазва върху основите от стария. Константин Иречек посещава Трън няколко десетилетия преди построяването на църквата, когато споменът за старата все още е бил ярък. Той описва сградата по план близък до манастирската църква “Свети Рангел”, което дава основание средновековната църква “Света Петка” да причисли към триконхалните църкви. Изказва се предположение, че от старата църква е запазен и пренесен в новата пояс от малки икони”, каза доктор Десислава Вутова.

Църквата “Света Петка” в град Брезник също е от този ранен период. “Намира се в югоизточната част на града и е стара средновековна сграда, достигнала до наши дни с неколкократни преизграждания. Смята се, че още през средните векове е била разрушавана и изградена наново. А ако се съди по запазените фрагменти от стенописи, а те се датират XVII – XVIII век, то преизграждането на църквата е станало малко преди това. Последното разрушаване се приписва на Кара Феиз. Въз основа на архитектурните данни изграждане на църквата се отнася към XV – XVI век”, отбеляза доктор Десислава Вутова.

Църквата “Света Петка” в брезнишкото село Долни Романци е еднокорабна, едноапсидна. “На входа стои изображение на патрона на църквата света Петка. Градена от ломен камък, споен с хоросан. Употребени са и дървени сантрачи. Професор Димитрина Митова-Джонова отнася датировката на храма към XV – XVI век”, каза доктор Вутова.

Манастирът “Света Петка” край трънското село Пенкьовци е преизграждан няколко пъти. “Смята се, че първоначално е бил цял манастирски комплекс, който не е възстановен след първото разрушаване. След това е възстановена само църквата “Света Петка”. Тя се отнася към XVI век. Стенописите от периода на Възраждането са фантастични”, каза доктор Вутова.

Доктор Десислава Вутова представи данни и за други храмове в региона, други места на страната и извън нея, които носят името на светицата Петка. Тя отбеляза още, че частици от мощите на светицата Петка се съхраняват в храм “Света Петка Стара” в София, храм “Света Петка” в самоковското село Белчин, храм “Света Петка” в Брезник и в Троянския манастир „Успение Богородично“.

Пълният доклад на доктор Десислава Вутова от Музея на занаятите в град Троян ще бъде отпечатан в том IV сборника “Общество, Култура, Образование”, който Общински исторически музей-Брезник ще издаде.

Виж също...

Loading...