166 хиляди лева изкараха места за настаняване в област Перник за месец август, когато в тях са пренощували 2 033 човека

През август 2022 година в страната са функционирали 3 624 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144,3 хиляди стаи и 331,7 хиляди легла в тях. В сравнение с август 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18,5 %, а броят на леглата в тях – с 15,4 %, съобщиха от Националния статистически институт.

13 са местата за настаняване в област Перник, които са функционирали през летния месец. Общият брой на леглата в тях е 556, а легладеонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са били 17 236 броя. Реализираните нощувки за месец август в региона наброяват 3 876 броя, като 658 са от чужденци. Пренощувалите лица са наброявали 2 033, като 506 човека са чужденци. Приходите за местата настаняване в областта за отчетения месец възлизат на 166 хиляди лева, от които 37 хиляди лева са дошли от чуждестранните граждани.

Виж също...

Loading...