Промишлената зона на град Трън да получи името местност “Власина” предлага на Общинския съвет кметът Цветислава Цветкова

Общинските съветници на Трън ще разглеждат докладна, свързана с именуване на местност в землището на пограничния град. Документът ще бъде разглеждан на заседание, което е насрочено за 19 октомври, съобщиха от Общински съвет-Трън.

На територията на град Трън съществува неурегулирана част от населеното място, определена като „промишлена зона“, утвърдена с протокол №13 от 23 декември 1972 година на отдел „Архитектура и благоустройство“ на Окръжен народен съвет-Перник. В общинската администрация е постъпило заявление от собственик, който иска да му се издаде удостоверение за административен адрес на притежавания от него поземлен имот. Община Трън не може да издаде удостоверения на гражданите, които да им послужат при необходимост, тъй като във въпросната зона няма одобрена местност. Зоната е застроена и за в бъдеще ще се налага да се издават подобни удостоверения, затова кметът на Трън предлага на общинските съветници да дадат съгласието си съществуващата неурегулирана част от населеното място на града, определена като “промишлена зона”, да се именува на местност “Власина”.

Виж също...

Loading...