За превоза на деца от 7 трънски села и една махала на Трън трябва да се вземе решение от местните общински съветници

За ползването на училищен автобус от деца и ученици от трънското средно училище “Гео Милев” и посещаващи детска градина “Ален мак” в град Трън през учебната 2022/2023 година, трябва да се вземе решение от Общинския съвет. Докладната по темата е входирана от кмета на Трън и ще се разглежда на заседание, насрочено за 19 октомври, съобщиха от Общинския съвет.

Ежегодно директорът на училището в Трън, съгласно делегираните му права, издава заповед за превозване на учениците от учебното заведение за всяка учебна година. Тази заповед ограничава ползването на автобуса от нуждаещите се деца на територията на общината. В тази връзка е постъпил списък в Община Трън от директора на трънската детска градина за възникнала невъзможност на част от децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2022/2023 година, да посещават детското заведение. Същите не могат да ползват самостоятелно обществен транспорт, тъй като са между 4 и 6 години, посочва кметът на Трън в докладната до съветниците.

На общинските съветници се предлага да вземат решение за актуализиране на списъка с децата, посещаващи детската градина за тази учебна година. Списъкът наброява 12 деца от селата Филиповци, Туроковци, Зелениград, Джинчовци, Лева река, Глоговица и махала “Кошарите”. В друг списък са посочени още 39 деца от училището, които ползват училищния автобус за тази учебна година. Те са от селата Главановци, Насалевци, Джинчовци, Зелениград, Ярловци, Туроковци, Глоговица, Филиповци и няколко района в пределите на град Трън.

Виж също...

Loading...