Регионалната дирекция на пожарните в област Перник с препоръки и мярка за безопасността по време на отоплителния сезон

За намаляване броя на пожарите, причинени от неправилното използване на отоплителни, нагревателни уреди и електрически инсталации Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник ще предоставя на населението разработена от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“. При осъществяване на контрол, използваме възможността за провеждане на информационно-разяснителна дейност в проверяваните обекти, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на Вашия и живота на други хора и имущество от пожарната препоръчват:

Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители!

Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа!

Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди!

Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности!

Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар!

Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар!

Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“ и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност!

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на Областна дирекция на МВР-Перник в сайта на МВР.

Виж също...

Loading...