За 300-годишно дърво в село Ездимирци министърът на околната среда и водите издаде заповед за обявяването му като вековно

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповед, с която се обявяват за защитени пет вековни  дървета в областите Благоевград, Перник, Кюстендил и Ловеч, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

За вековно в област Перник е обявено дърво от вида цер. То е на приблизителна възраст 300 години, с височина около 30 метра, обиколка на ствола 4 метра и 50 сантиметра. Дървото се намира в землището на трънското село Ездимирци. Предложението за обявяването му като вековно е от кмета на община Трън. През лятото експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите-София посетиха дървото в Ездимирци. Прочетете още по темата в публикацията: Старо дърво до храм “Свети Пророк Илия” в село Ездимирци може да бъде обявено за вековно и защитено след извършена проверка.

След публикуване на заповедта в „Държавен вестник“ дървото ще бъде вписано в регистрите на вековните дървета и ще бъде обозначено.

Според Закона за биологичното разнообразие е забранено изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековните дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

Опазването на вековни и забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите. Голяма част от тях са устояли на времето и природните стихии и са се съхранили благодарение на ангажираността на местните общности.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Виж също...

Loading...