Близо 200 проверки в област Перник са извършени за месец от инспектори по труда, които констатираха 439 нарушения

193 проверки по спазване на трудовото законодателство в предприятията на територията на област Перник е извършила през месец септември дирекция “Инспекция по труда”-Перник, информираха от учреждението, цитирани от вестник “Съперник“.

116 от тях са извършени от трудовите инспектори на работните места. При 81 от проверките е осъществен контрол по спазване на противоепидемичните мерки срещу COVID-19, както и мерките на правителството за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите и изпълнение на законодателните изисквания при работа от разстояние. 14 от проверките са извършени по искане по член 302, алинея 2 и член 303, алинея 3. При 14 от проверките е упражнен контрол по спазване на изискванията на Закона за хората с увреждания. При 13 е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на допуснати нарушения. 12 от проверките са направени по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 7 са извършени по искане по член 62/4 от Кодекса на труда, 4 са извършени по искане на Националния осигурителен институт и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на Инспекцията по труда, са констатирани 439 нарушения. Най-много са тези, свързани с трудовите правоотношения – 185.

Виж също...

Loading...