С допълнителни пари ще се гарантира заетостта на повече от 11 500 безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социална политика за гарантиране заетостта на повече от 11 500 безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, съобщиха от правителствената информационна служба.

Като безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда се определят продължително безработни, младежи до 29 години, хора с увреждания, с ниско или без образование и квалификация, наети по Националния план за действие по заетостта през 2022 година.

Допълнителният финансов ресурс е в размер на 48,2 милиона лева. Той е осигурен от предвидените по централния бюджет средства за изпълнението на политиката в областта на заетостта със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.

Виж също...

Loading...