Площи към държавните горски стопанства в Брезник и Трън ще бъдат залесени или попълнени с нови гори чрез проект

Подобряване природозащитното състояние на горите чрез изпълнението на лесокултурни дейности се предвижда на територията на държавните горски стопанства в Брезник и Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

За извършване на дейностите Югозападното държавно предприятие е обявило обществена поръчка, разделена на обособени позиции. В позицията за държавните горски стопанства в Брезник и Трън са включени и териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие в Радомир и Земен. Прогнозната стойност на дейностите за обособената позиция, касаеща област Перник, е на стойност 193 553 лева и 35 стотинки без включен ДДС или 232 264 лева и 2 стотинки с ДДС. Основните дейности за изпълнение са почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане. Те са предвидени да се извършат през 2023 година.

На територията на “Държавно горско стопанство-Брезник” се предвижда извършване на почвоподготовка на 120 декара, залесяване на 120 декара, отглеждане на култури на 240 декара и попълване на култури на 48 декара.

На територията на Държавно горско стопанство-Трън” се предвижда почвоподготовка на 33 декара, залесяване на 33 декара, почистване на 16 декара, отглеждане на култури на 66 декара и попълване на култури на 13 декара.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...